برنامه ریزی

ما براي “شكست” برنامه ريزي نمي كنيم، بلكه در برنامه ريزي “شكست” مي خوريم

پیام کوثری
دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار

فرق کار و شغل

در هر سازمان و مجموعه‌ای که کار می‌کنیم، باید بکوشیم، غیرقابل جایگزین باشیم
اگر امروز از شرکتی رفتيم، می بايست جای خالی مان کاملا حس شود و اگر هیچ اتفاقی نیفتاد،بیانگر اینست که از تمام ظرفیت هاي خويش استفاده نکرده‌ايم
بهتر است همیشه به “کار کردن” فراتر از “شغل”و “اشتغال” بیندیشیم.”شغل” یعنی چیزی که به آن مشغولیم و کسی که خود را شاغل می‌داند و مشغول بودن برایش کفایت مي کند، دستاورد بزرگی خلق نخواهد کرد
در کار خود می بایست همچون یک هنرمند عمل نمائیم زیرا هنرمندها از “کار” حرف می‌زنند نه از ” شغل”، آنها هميشه می‌گویند:
یک کار جدید ارائه کرده‌ام
هنرمند اگر کار نکند، مشغول بودن به هنر ، برایش اعتباری ندارد،آنهایی که فقط مشغولند، به سادگی با فرد دیگری که دنبال اشتغال است جایگزین می‌شوند اما آنهایی که کار می‌کنند به راحتي قابل جایگزینی نیستند
پیام کوثری
دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار

 

ژئومارکتینگ

ژئومارکتینگ یا “بازاریابی مکان محور” چیست؟
ژئومارکتینگ با تجزیه و تحلیل مناطق جغرافیاییِ متفاوت و شناساييِ نيازِ مشتريان ، باعث مي شود تا برنامه ریزی دقيقي براي ساختار توزیع و فروش محصولات صورت پذيرد. درواقع ژئو مارکتینگ،  به بسیاری از پرسش هاي يك شرکت پاسخ می دهد
مشتری ها کجا قرار دارند؟
احتمال افزايش حجم معاملات در کدام مناطق بیشتر می باشد؟
نقاط ضعف و قوت محصول و مجموعه چیست؟
این اطلاعات باعث مي شود تا  توزیع محصولات با دقت بيشتري صورت پذيرد.
با بهره گیری از ژئومارکتینگ مي توان، اطلاعات مصرف كنندگان و سلايق آنان را تحليل و بررسي نمود و با شناسايي ميزان تراكم جمعيت و مولفه هاي ديگر ، مكان هاي مناسبِ تبليغات و شيوه هاي مطلوبِ خدمت رساني به مشتريان را تا سر حد امكان انتخاب نمود
پیام کوثری
دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار