خوب و عالی

هميشه”خوب” دشمن “عالی” است
خوب‌بودن مانع از عالی‌بودن افراد و کسب‌وکارها می‌شود و سد راه تعالی است
قانع‌شدن به خوب ‌بودن به این دلیل که آسان‌تر از عالی‌بودن است، تهدید بزرگی برای استفاده‌ی خلاقانه از فرصت‌های پیش رو و رسیدن به سطح عالی است
پیام کوثری
دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار