تهران ، شهرک غرب ، میدان صنعت ، بلوار خوردین ، نبش شمال شرقی چهارراه خوردین و هرمزان (سمت راست)مجموعه آتی سنتر ، شرکت آتی ساز