سخنرانی ها :

  • سخنران در حوزه بازرگانی خارجی در چندین سمینار متعدد برای کارکنان شرکت های مختلف تولیدی و بازرگانی
  • سخنران سومین سمینار ایران مدرن با رویکرد نقش صنعت ساختمان در اقتصاد کلانشهرها، خرداد 1398،مشهد مقدس