• دوره 4 ساله تراشکاری و جوشکاری ( شرکت صنعتی دریایی ایران )
 • دوره 2 ساله مکانیک موتورهای بنزینی و دیزلی ( مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر )
 • دوره 1 ساله ناوبری و اصول و مبانی مهندسی دریایی و حقوق دریایی ( نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، بندر بوشهر )
 • دوره آموزشی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ( نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، بندر بوشهر )
 • دوره آموزشی FIRE FIGHTING ( نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، بندر بوشهر )
 • دوره پیشرفته اصول، فنون و تکنیک های مذاکره ( مرکز آموزش وزارت بازرگانی )
 • دوره پیشرفته مدیریت خرید و سفارشات خارجی و اینکوترمز و مقررات متحدالشکل UCP 600 (مرکز آموزش وزارت بازرگانی)
 • دوره پیشرفته آموزش امور گمرکی و ترخیص کالا (مرکز آموزش وزارت بازرگانی )
 • دوره مقدماتی آموزش مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی ( دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران )
 • دوره مقدماتی آموزش مدیرت بیمه ( مرکز آموزش اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران )
 • دوره پیشرفته آموزش صادرات و واردات (مرکز آموزش وزارت بازرگانی )
 • دوره آموزشی جامع مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها (مرکز آموزش وزارت بازرگانی )
 • دوره آموزشی مدل تعالی سازمانی EFQM ( گروه قطعات خودرو عظام )
 • دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو ISO TS 16949  ( مرکز آموزش ایران خودرو )
 • دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 – 2008 ( مرکز آموزش ایران خودرو )
 • دوره آموزش حمل و نقل بین المللی جاده ای IRU ( مرکز آموزش اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران )
 • دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار 5S  ( گروه قطعات خودرو عظام )
 • دوره آموزشی مدیریت استراتژیک ( مرکز آموزش ایران خودرو )
 • دوره آموزشی ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE  ( مرکز آموزش ایران خودرو )
 • دوره آموزشی تشریح مدل تعالی سازمانی (  بنیاد مستضعفان جمهوری اسلامی ایران )
 • دوره آموزشی تشریح مدل تعالی EFQM (  بنیاد مستضعفان جمهوری اسلامی ایران )