برندسازی

برندسازی، به شکل دهی نام تجاری یک شرکت یا فرد خاصی برای پذیرفته شدن و درک توسط مشتریان گفته می‌شود. برند، چیزی نیست که ما به مشتری می‌گوئیم؛ بلکه چیزی است که مشتری‌ها درباره ما به هم می‌گویند.با این تفاسیر، میتوان اینگونه نتیجه گرفت که برند، در ذهن مشتری شکل می‌گیرد و در واقع برند آن چیزی است که در قالب تداعیات، احساسات، نوع نگرش و مزیت‌ها در ذهن مصرف کننده ایجاد می‌شود. مزایایی که برند ایجاد می‌کند، تعیین کننده تصمیمی است که مشتری درباره خریدن یا نخریدن محصول خواهد گرفت به نوعی که حسن شهرت برند ، می تواند باعث هدایت مشتریان ‌شود. برندینگ یک استراتژی بلندمدت است که می تواند تصورات ما را شکل دهد و این تصورات ما هستند که واقعیت را برای ما تعریف می کنند.تحقیقات در روانشناسی تجربی نشان داده، انسان فکر می‌کند که به کمک عقل خود می‌تواند رفتارهای خود را کاملا کنترل کند، اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است، رفتار ما اغلب تحت تأثیر تحریک‌ها و ادراک ما از محیط اطراف ماست.به طور خلاصه، نحوه پذیرفته شدن یک برند در افراد بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه، تعیین می‌کند که چگونه با آن برند ارتباط برقرار کنیم و در حقیقت قدرت یک برند به طور ویژه‌ای تحت تأثیر ادراک‌ها است.درک برند کاملا” با عواطف انسانی آمیخته شده است لذا برندی بیشترین موفقیت را از آن خود خواهد کرد که بتواند حس وفاداری را در جامعه ایجاد کند. برندسازی قبل از اینکه فعالیتی واقعی باشد، به باورپذیری ذهن ما وابسته است حال در می‌یابیم که برند، سرمایه‌ای است که توسط مشتریان حفظ شده و به مرور زمان موجب تولید ثروت و چند برابر شدن سرمایه خواهد شد

پیام کوثری
دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار